Free songs

Belgische Confederatie van het Paard vzw

De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd.
http://www.cbc-bcp.be/nl

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

http://www.dgz.be/

Voor al uw vragen ivm paardenhouderij

http://www.vlaamspaardenloket.be/_html/site.php

Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden

http://www.abiec-bvirh.be/nl/home  is veranderd naar www.dogid.be

Registratie van alle huisdieren (kat, fret,…) , uitgezonderd paarden en honden

http://www.idchips.com/nl/home

Federale Overheid, reizen met gezelschapsdieren

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/Animauxdomestiques/index.htm?fodnlang=nl#.Uc_rRylCSM8

Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming

Hond of kat verloren of gevonden? Surf zeker naar deze website!
http://www.cad-dieren.be

Antigifcentrum, tel. 070 245 245

http://www.poisoncentre.be

FleaTickRisk is een weerkundige parasietenvoorspeller

Door wekelijks aangemaakte kaarten kan over heel Europa het risico op infestatie door teken en vlooien gevisualiseerd worden.
http://www.fleatickrisk.com/NL/Paginas/Home.aspx

Wachtdienst voor kleine huisdieren tijdens het weekend

Dierenarts van wacht voor kleine huisdieren tijdens het weekend vanaf vrijdagavond tot maandagochtend 8u.
Ook op feestdagen vanaf de avond voor de feestdag tot de ochtend na de feestdag 8u.
http://users.telenet.be/gert.demeulenaere/

Huisdierencrematorium

http://www.antverpialiberty.be/huisdierencrematorium/